Xosé Luís
Méndez Ferrín

A Terra Chá: poesía e paisaxe
 Ensaio
 2003
 Real Academia Galega
 Manuel María