Xosé Luís
Martínez Pereiro

Autoría: Santos-Díez (Ollo de Vidro-ACAB) (2007)
Autoría: Santos-Díez (Ollo de Vidro-ACAB) (2007)
Autoría: Ángel Boligán (2005)
Autoría: Walter Fornero  (2004)
Autoría: Luis Schinca (2004)
Autoría: Gustavo Pérez Guerra (2004)
Autoría: Lando (2004)
Autoría: Luis Isidro Retta (2004)
Autoría: Neilima (2004)
Autoría: Paco Najera (2004)
Autoría: Quim Sosa (2004)
Autoría:  Restrepo (2004)
Autoría: Roque Sponholz  (2004)
Autoría: Roy González Vargas (2004)
Autoría: Pato (2004)
Autoría: Moura (2004)
Autoría: Matías Tolsà  (2004)
Autoría: Amorim (2004)
Autoría: Sesé (2004)
Autoría: Begoña Diez 
Autoría: Paco Guzmán 
Autoría: Eden, Eduardo de los Santos 
Autoría: David Pugliese 
Autoría: Fucile 
Autoría: Bob Row 
Autoría: Pismestrovic 
Autoría: Varilla 
Esta sección da web da AELG ten como obxectivo conseguir a visibilización social dos escritores e escritoras.

As fotos cuxa autoría corresponde a Eduardo Castro Bal, Santos-Díez, Distrito Xermar, Mark Zlick, Xosé Antón Bocixa e Adrián Ferreiro poden ser reproducidas segundo a licenza CC-BY-SA 3.0 . Para o uso das demais fotos, debe contactar cos seus autores/as.

A citación das fotografías deberá ter o formato "Arquivo AELG - Nome da/o fotógrafa/o", por exemplo: "Arquivo AELG - Eduardo Castro Bal".