Xosé Carlos
López Bernárdez

Conexións surrealistas. Colmeiro, Granell e o surrealismo no exilio
 Ensaio (Arte)
 setembro de 2023
 Edición: Asociación de Amigos de Colmeiro e Fundación Eugenio Granell