Xosé Carlos
López Bernárdez

Colmeiro
 Ensaio (Arte)
 novembro de 2022
 Publicado pola Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital