Xosé Carlos
López Bernárdez

Unha historia da arte galega
 Ensaio (Arte)
 febreiro de 2023
 Edicións Laiovento