Xosé Carlos
López Bernárdez

Albino Fernández
 Ensaio (Arte)
 novembro de 2021
 Coautor Xoán Pastor Rodríguez Santamaría