Xosé Carlos
López Bernárdez

Un humanismo moderno: Colmeiro, Seoane, Picasso, Vertès
 Ensaio (Arte)
 outubro de 2021
 Coautor Xoán Pastor Rodríguez Santamaría Editores: Asociación de Amigos de Colmeiro- Concello de Vigo e Fundación Museo de Artes do Gravado, Ribeira