Xosé Carlos
López Bernárdez

Manuel Colmeiro. Espazos e encadramentos
 Ensaio (Arte)
 decembro de 2020
 Edición Concello de Vigo