Xosé Carlos
López Bernárdez

Fronte da Arte. A arte galega no contexto europeo dos anos trinta.
 Ensaio (Arte)
 marzo de 2020
 Edicións Laiovento