Xosé Carlos
López Bernárdez

Un pintor que sabía o que facía. Achegas á obra pictórica de Luís Seoane
 Ensaio (Arte)
 xaneiro de 2016
 Edicións Laiovento