Xosé Carlos
López Bernárdez

A pega rabilonga/Os ruíns de Xosé María Álvarez Blázquez (editor literario)
 Edición crítica (Narrativa)
 febreiro de 2008
 Editorial Galaxia