Xosé Carlos
López Bernárdez

Vigo é cor
 Ensaio (Arte)
 2010
 Concello de Vigo