Xosé Carlos
López Bernárdez

Underwood, de Pepe Cáccamo
 Edición crítica (Arte)
 2007
 Concello de Vilagarcía de Arousa