Xosé Carlos
López Bernárdez

Vida e obra de Xosé María Álvarez Blázquez
 Biografía
 febreiro de 2008
 Editorial Galaxia