Xosé Carlos
López Bernárdez

Diáspora. Dez artistas galegos no exilio latinoamericana (comisario)
 Ensaio (Arte)
 2005
 MARCO-Fundación Luís Seoane, Vigo e A Coruña