Xosé Carlos
López Bernárdez

Romanceiro en lingua galega
 Edición crítica (Oralidade)
 febreiro de 2002
 Edicións Xerais
 Mariño Ferro, Xosé Ramón