Xosé Carlos
López Bernárdez

A emoción da terra. Poesía de Vicente Risco
 Edición crítica (Poesía)
 1994
 Edicións Espiral Maior