Xosé
Ballesteros Rei

Paxaros, de Natacha Ortega
 Tradución (Literatura infanto-xuvenil)
 febreiro de 2021
 Editorial Kalandraka