Xosé Antonio
Perozo Ruíz

Quen é quen no primeiro Parlamento galego
 Biografía
 1981
 Edicións Xerais
 Porteiro, María Xosé