Xoán
Neira López

Ás catro augas
 Poesía
 2004
 Irmandade Manuel María. Ilustracións de Otero Regal