Xavier
Rodríguez Baixeras

Entrevistas:
Lugar de gravación: Ribadeo
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2019
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2019
O autor le outros autores/as:
(Fonte, Ramiro)
Lugar de gravación: Sede da Fundación Caixa Galicia (Vigo)
Ano de gravación: 2009
(Álvarez Cáccamo, Xosé María)
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2019
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2019
Actividades da AELG:
Actividade: Premios Aelg 2007
Lugar de gravación: Hotel Porta do Camiño (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: Teatro Rosalía de Castro (A Coruña)
Ano de gravación: 2008
Lugar de gravación: Café Auriense (Ourense)
Ano de gravación: 2004