Xosé María
Álvarez Cáccamo

O lume branco
 Poesía
 1991
 Espiral Maior, A Coruña, 1991. (Tradución ao catalán, Foc blanc, Bromera, València, 1994. Tradución ao francés, Le feu blanc, Espiral Maior-AULIGA, A Coruña, 2008)