Xavier
Rodríguez Baixeras

Colectivas
A Coruña (2018?)
Mondoñedo (2017)
Fundación Caixa Galicia. Vigo (2009)
Sen determinar (2000?)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Sen determinar (1992?)