Xavier
Alcalá

Hotel Damasco
 Narrativa (Novela curta)
 1995
 Editorial Nigra. 1º Premio Certame Literario do Excmo. Concello de Vilalba