Xavier
Alcalá

Contos das Américas
 Narrativa (Relatos)
 1992
 Edicións Xerais