Xavier
Alcalá

A Nosa Cinza
 Narrativa
 1980
 Editorial Follas Novas. Nas seguintes edicións, Galaxia