Xabier
Maceiras

Entrevistas:
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2017
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2017
O autor le outros autores/as:
Obra: e Caín
(Souto, Paco)
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2017
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2017