(1962 - 2017)

Paco
Souto

e Caín
 Poesía (Poemario)
 2016
 Edicións Laiovento