Vítor
Vaqueiro

Lideiras antre a paisaxe
 Poesía (Poemario)
 abril de 1979
 Edicións Castrelos