Rosa
Enríquez

Entrevistas:
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2008
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Museo Fundación Eugenio Granell (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2014
A autora le outros autores/as:
(Novoneyra, Uxío)
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2008
(Méndez Ferrín, Xosé Luís)
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2008
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2008