Ricardo
Seixo Fernández

Outra Volta de Rodicio
 Poesía
 outubro de 2023
 Edición do autor. Ilustracións de Abraham Vila