(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
 Divulgación
 1971
 Real Academia Galega