(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Individuais
Salón de Actos Fonseca. A Coruña (1982)
Colectivas
Salón de Actos Fonseca. A Coruña (1982)
A Coruña (1982)