(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Individuais
Salón de Actos Fonseca. A Coruña (1982)
Colectivas
1987?
A Coruña (1987?)
Rianxo (1986)
Hotel Finisterre. A Coruña (1985)
A Coruña (1985?)
Santiago de Compostela (1983)
Salón de Actos Fonseca. A Coruña (1982)
Restaurante Os Arcados. A Coruña (1982)
Montevidéu (1974)