(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Individuais
Salón de Actos Fonseca. A Coruña (1982)
Colectivas
Hotel Finisterre da Coruña (1985)
A Coruña (1985?)
Salón de Actos Fonseca. A Coruña (1982)
A Coruña (1982)