Ramón
Caride

Entrevistas:
Lugar de gravación: Pazo da Cultura (Pontevedra)
Ano de gravación: 2021
Lugar de gravación: Pazo da Cultura (Pontevedra)
Ano de gravación: 2021
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Salón de Plenos da Casa do Concello (Melide)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Pazo da Cultura (Pontevedra)
Ano de gravación: 2021