Ramón
Caride

Cerne das labaredas
 Poesía (Poemario)
 1994
 Edicións Espiral Maior