Pilar
Pallarés

Livro das devoracións
 Poesía
 1996
 Edicións Espiral Maior