Centro de Documentación da AELG
Livro das devoracións - No resplandor das horas...
Pallarés, Pilar
Le: Seara, Teresa
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa
(A Coruña)
Ano de gravación: 2007