Paloma
Calvo Varela

Críticas e reseñas
Dorinda Castro Soliño
Outras novas do autor/a na prensa