Miguel Anxo
Fernán-Vello

10 poemas e unha carta para Felipe Criado
 Poesía
 2013
 Edicións Espiral Maior