Marta
Dacosta

Individuais
Marín (2013?)
Colectivas
Noia (2015)
Vigo (2014?)
Compostela (2008)
Girona (2005)
Lugo (1994)
Lugo (1994)