Centro de Documentación da AELG
Autoría
Arquivo de Mercedes Queixas Zas
Ano
2014 (aproximadamente)
Lugar
Vigo
Descrición da foto

Na casa de María do Carme Kruckenberg

Persoas que figuran na fotografía
Ver etiquetas
Etiquetar

Fotografía achegada por Mercedes Queixas. Todos os dereitos reservados.
Se vostede coñece algún dato desta fotografía e/ou é consciente dalgún erro na información que se amosa, agradecémoslle que nolo comunique a oficina@aelg.org indicándonos este número de referencia: 363