Margarita
Ledo

Pensares galegos. Mulleres decisivas
 Ensaio
 2005
 Fundación Galiza Sempre