Manuel
Rivas

Anísia e outras sombras
 Poesía
 1981
 Autoedición
 Seoane, Xavier