Manuel
Pereira Valcárcel

Premios Pedrón de Ouro. Premios do "Certame Nacional Galego de narracións breves Modesto R. Figueirido" da Fundación do Pedrón de Ouro. Certames XXVII (2001), XXVIII (2002) e XXIX (2003)
 Narrativa
 2014
 Ediciós do Castro