Manuel
Gago

Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos
 Ensaio
 2015
 Consello da Cultura Galega