Lucía
Novas

Entrevistas:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2010
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2018
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2018
A autora le outros autores/as:
(Avilés de Taramancos, Antón)
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) (Vigo)
Ano de gravación: 2010
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) (Vigo)
Ano de gravación: 2010