(1935 - 1992)

Antón
Avilés de Taramancos

Cantos caucanos
 Poesía
 decembro de 1985
 Sotelo Blanco Edicións