Justo
Beramendi

A Transición en Galiza
 Ensaio
 xullo de 2023
 Edicións Laiovento. Coordinado por Uxío-Breogán Diéguez Cequiel