Centro de Documentación da AELG
[Fragmento]
Obra: Unha cita co aire
Autor/a: Fernández Naval, Francisco X.
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Fernández Naval, Francisco X.