Francisco X.
Fernández Naval

Sentimentalismo. Antoloxía de referencia. Etapa de Implantación
 Poesía (Antoloxía)
 2011
 Editorial Bubela
 Castaño, YolandaRamos, BaldoVeiga, Eva